Fév 14 2024

MEDELING VAN HET BESTUUR

Tijdens de laatste Algemene vergadering heeft Working Equitation Belgium afscheid genomen van een aantal vertrekkende bestuursleden, met name Valérie Ledent en Benoit David.

Het bestuur WEB wil Valérie en Benoit graag van harte bedanken voor hun bijdrage tot de totstandkoming van WEB en hun toewijding aan de uitbouw van onze geliefde discipline in België.

Ter vervanging kwamen de nieuwe bestuursleden David Godeau en Leopold Gombeer het bestuur vervoegen. Wij zijn verheugd met deze nieuwe aanwinsten, en kijken uit naar de verdere samenwerking.

Met het vertrek van Benoit David, kwam het voorzitterschap vrij. Het WEB bestuur duidde unaniem Tine Geudens aan als nieuwe voorzitter van Working Equitation Belgium en Virginie Dubus als vice-voorzitter.

Het nieuwe bestuursteam van Working Equitation Belgium gaat met volle moed de nieuwe uitdagingen aan, met veel werk voor de boeg ter voorbereiding van het EK in Tsjechie waar we een voltallig Belgisch Team mogen afvaardigen.

Wij wensen jullie een fantastisch 2024 toe !

Tine – Virginie – Kris – David – Kathy – Léopold – Nadine – Luc

**************************************************************

ANNONCE DU CONSEIL D’ADMINSTRATION

Lors de la dernière assemblée générale, Working Equitation Belgium a fait ses adieux à un certain nombre de membres sortants du conseil d’administration, notamment Valérie Ledent et Benoit David.

Le conseil d’administration tient à remercier chaleureusement Valérie et Benoit pour leur contribution à la création de WEB et leur dévouement au développement de notre chère discipline en Belgique.

Pour les remplacer, David Godeau et Leopold Gombeer ont rejoint le conseil d’administration. Nous sommes ravis de ces nouveaux membres et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration.

Avec le départ de Benoît David, la présidence est devenue vacante. Le conseil d’administration de WEB a nommé à l’unanimité Tine Geudens comme nouveau président de Working Equitation Belgium et Virginie Dubus comme vice-présidente.

La nouvelle équipe du conseil d’administration de Working Equitation Belgium relèvera les nouveaux défis avec courage, avec beaucoup de travail devant nous en préparation des Championnats d’Europe en République Tchèque, où nous pourrons déléguer une équipe belge complète.

Nous vous souhaitons une fantastique année 2024 !

Tine – Virginie – Kris – David – Kathy – Léopold – Nadine – Luc